İLAN
KEPSUT KAYMAKAMLIĞINDAN( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
 
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRME AMAÇLI                                                                                              KİRALANABİLECEK TAŞINMAZLAR
Sıra No
İl
İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
İmar Durumu
Yüzölçümü
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)
Son Başvuru Tarihi
1
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
117
3
İmarsız
19,832.66
139.00
30.10.2018
2
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
113
İmarsız
6,394.44
45.00
30.10.2018
3
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
162
İmarsız
18,090.79
127.00
30.10.2018
4
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
186
İmarsız
3,298.15
24.00
30.10.2018
5
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
187
İmarsız
11,893.34
84.00
30.10.2018
6
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
189
İmarsız
108,735.63
762.00
30.01.2018
7
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
126
190
İmarsız
1,081,600.00
7,572.00
30.10.2018
8
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
127
8
İmarsız
5,122.97
36.00
30.10.2018
9
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
127
10
İmarsız
7,400.00
52.00
30.10.2018
10
Balıkesir
Kepsut
Eşeler Köyü
128
2
İmarsız
67,354.86
472.00
30.10.2018
 
 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için 30/10/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Kepsut Kaymakamlığına (Kepsut Milli Emlak Şefliği) 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği “Ek-2 Ön Başvuru Formu” ile yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir
   3- Ek-2 talep formu http//www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr (379 sayılı Milli Emlak Genel TebliğininEkler kısmından) adresinden ve Kepsut Milli Emlak Şefliğinden alınabilir.
 
   4- Taşınmazlar için İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, oluşturulan dosyalar halinde, teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir ve Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.
 
   5- İhaleye katılım için Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.
 
6- İlanda belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uygulanır.
 7- Bilgi ve müracaat için Kepsut Kaymakamlığına ( Milli Emlak Şefliği) başvurulması,
İLAN OLUNUR. 01.10.2018                                                                         Telefon No:0266 576 30 02