2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Uygulaması
 
        2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği’nin 3.maddesi gereğince aşağıda yazılı kurum, parti, sendika temsilcilerinin katılımı ile 15.01.2019 Salı günü Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılan toplantıda; toplantı yapılacak mahaller, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâh, toplanma yerleri ve afiş-pankart asma yerlerinin aşağıdaki gibi olması şeklinde görüş birliğine varılmıştır.
 
AÇIK HAVA TOPLANTI ALANI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI(EK-1/A)
1-Toplanma alanı: İlçemiz Belediye Düğün Salonu önü olarak belirlenmiştir.
2-Yürüyüş güzergâhı; Belediye Düğün Salonu önünden Hastane arkası Şehit Yüzb. Kamil AŞIK caddesini takiben 5. ve 6. sokaklardan eski köy garajı olarak bilinen yerde son bulan güzergahtır.
3-Miting Alanı; köy garajı olarak bilinen yerdir. (Ziraat Bankası arkası).
4-Dağılma; Yürüyüş güzergâhının tersi istikameti yönünde olacaktır.
 
AÇIK HAVA TOPLANTI ALTERNATİF ALANI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI (EK-2/A)
1-Toplanma alanı: İlçemiz Kasapzade mahallesi, Burhan Alkan Bulvarı üzeri, Meslek Yüksekokulu önü olarak belirlenmiştir.
2-Yürüyüş güzergahı; Burhan ALKAN Bulvarı üzerinden Jandarma Kavşağı, PTT kavşağı, 15 Temmuz Şehitler caddesi, Fabrika sok. Oruçbey Caddesini takiben kapalı pazaryerinin arkasında son bulan güzergahtır.
3-Miting Alanı; İlçemiz Camiicedit Mahallesinde Kapalı Pazar yerinin arkasında bulunan eski futbol sahasıdır
4-Dağılma; Kapalı Pazaryeri çevresinden İnebey caddesi ve Oruçbey caddesi üzerinden Kepsut kavşağı istikametinde, 15 Temmuz Şehitler caddesi üzerinden ilçe merkezi istikametinde, Adalar Caddesi Üzerinden İlçe Halk Eğitim Merkezi                                Müdürlüğü  yönünde doğru olacaktır.
 
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
1-İlçe Merkezine giriş olan Oruçbey Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nin tümü ile takiben Yenice mahalleye çıkan Genişyol caddesinin tümü.
2-15 Temmuz Şehitler caddesinden Genişyol güzergâhını takiben Yenice Mahallesi Yukarı Camii ve ilerisindeki No: 61 de bulunan kahvehanesine kadar olan yol güzergahı
3-15 Temmuz Şehitler caddesinden çarşı girişini takiben Cumhuriyet Meydanı ve Takiben Barbaros Meydanı ve bunu izleyen Değirmencik caddesi, bu cadde üzerinde bulunan No:26 da bulunan eve kadar yol güzergâhlarında Afiş ve pankart 
    asılabilecektir.